Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας για την πολύτιμη στήριξή τους!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το “My name is Teacher”, η “Innovatebiz” και το ελληνικό τμήμα “Institution – The Greek branch of Innovatebiz” επιθυμούν να ευχαριστήσουν δημόσια όλους τους συνεργάτες του ελληνικού τμήματος από τον Ιανουάριο 2020. Οι συνεργάτες μας είναι:

 • Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα
 • Δακόλια Γιώτα
 • Παντόπουλος Φώτης
 • Χαλβαντζή Ιωάννα
 • Γιαλιτάκης Μανώλης
 • Γιαννάκης Ορέστης
 • Πανταζή Κλεονίκη
 • Ματαλλιωτάκης Γιάννης
 • Γερακάκη Στυλιανή
 • Tsela-Drosou Rosie
 • Προδρόμου Δημήτρης

ANNOUNCEMENT

“My name is Teacher”, “Innovatebiz” and the Greek department “Institution – The Greek branch of Innovatebiz” wish to publicly thank all the associates of the Greek department from January 2020. Our partners are:

• Alexopoulou Alexandra

• Dakolia Yota

• Pantopoulos Fotis

• Chalvantzi Ioanna

• Gialitakis Manolis

• Giannakis Orestis

• Pantazi Kleoniki

• Matalliotakis Giannis

• Gerakaki Styliani

• Tsela-Drosou Rosie

• Prodromou Dimitris

AANKONDIGING

“Mijn naam is Leraar”, “Innovatebiz” en de Griekse afdeling “Instelling – De Griekse tak van Innovatebiz” willen alle medewerkers van de Griekse afdeling vanaf januari 2020 publiekelijk bedanken. Onze partners zijn:

• Alexopoulou Alexandra

• Dakolia Yota

• Pantopoulos Fotis

• Chalvantzi Ioanna

• Gialitakis Manolis

• Giannakis Orestis

• Pantazi Kleoniki

• Matalliotakis Giannis

• Gerakaki Styliani

• Tsela-Drosou Rosie

• Prodromou Dimitris

Η ομάδα της Innovatebiz