Δημιουργία “Σχολείου Διδακτικής της Ασφάλειας” από την Innovatebiz

Το Νοέμβριο του 2019, ακολουθώντας την πάγια τακτική μας να αναζητούμε στο Διαδίκτυο αξιόλογα και δημιουργικά έργα στα οποία προσφέρουμε τη στήριξή μας, οι ειδικοί συνεργάτες μας οι επιφορτισμένοι με την ευθύνη αυτή εντόπισαν στο YouTube το κανάλι του έργου Διδακτικής “My name is Teacher”. Με τη βοήθεια συνεργάτιδάς μας πανεπιστημιακού με καταγωγή από την Ελλάδα και ειδίκευση στη Διδακτική αξιολογήσαμε το έργο, το οποίο από την πρώτη στιγμή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μας για την πρωτότυπη προσέγγισή του. Μελετήσαμε επίσης την απήχησή του στα κοινωνικά δίκτυα και διαπιστώσαμε πως οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα ακολουθούν το έργο και εκφράζονται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο γι’ αυτό. Πραγματοποιήσαμε τέλος κάποιες επαφές στην Ελλάδα με συνεργάτη μας, ο οποίος μας επιβεβαίωσε τις παραπάνω εκτιμήσεις. Επικοινωνήσαμε άμεσα με το δημιουργό του έργου κ. Φώτη Παντόπουλο, του προτείναμε συνεργασία και τον Ιανουάριο του 2020 αναλάβαμε την υποστήριξη του έργου σε αγγλόφωνο περιβάλλον με την επωνυμία “Innovatebiz”.

Το ευρωπαϊκό έργο εκτείνει τις δραστηριότητές του σε τρεις πυλώνες, σύμφωνα με τους όρους της συνεργασίας, και έχει ως βάση το ισραηλινών καταβολών μοντέλο Διδακτικής του κ. Παντόπουλου με την επωνυμία “Pantopoulos Teaching Project”. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την ανάπτυξη μοντέλων Διδακτικής για εκπαιδευτικούς, για στελέχη επιχειρήσεων και στελέχη του χώρου της Ασφάλειας VIP. Ιδιαίτερα στο τελευταίο αυτό αντικείμενο, ο κ. Παντόπουλος έχει θητεύσει επί 17 έτη κατά την περίοδο 1990-2007 σε ισραηλινό περιβάλλον, όπου και έλαβε τη σχετική τεχνογνωσία επί της οποίας δομείται το έργο στο σύνολό του.

Μετά από σειρά εντυπωσιακών για το μέγεθος και την απήχησή τους δράσεων στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 ως τον Απρίλιο 2021, αποφασίσαμε να προτείνουμε στους συνεργάτες μας τη δημιουργία του ελληνικού τμήματος της Innovatebiz, με την επωνυμία “Institution, the Greek branch of Innovatebiz”. Μεταξύ των δράσεων αυτών ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη διαδικτυακή εκπομπή “ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα project, που αναφέρεται στο νευραλγικό τομέα της Ασφάλειας VIP, αλλά και της ασφάλειας και πρόληψης στην καθημερινή πράξη γενικότερα, το οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να υλοποιούμε χάρη στις γνώσεις, την εμπειρία και την ευγενική προσφορά τριών αξιόλογων ανθρώπων, άριστων επαγγελματιών και ικανότατων συνεργατών: των κ.κ. Γιαλιτάκη Μανώλη, Ματαλλιωτάκη Γιάννη και Παντόπουλου Φώτη.

Η μεγάλη επιτυχία της εκπομπής και η άριστη μεταξύ μας συνεργασία μας ωθεί σήμερα 20/5/2021 να προτείνουμε στους συνεργάτες μας εκπαιδευτές -έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου και ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση για ποιοτικά έργα εκπαίδευσης στον κρίσιμο τομέα της Ασφάλειας- να αναλάβουν την οργάνωση και λειτουργία του “Σχολείου Διδακτικής της Ασφάλειας” που αποφασίσαμε να συστήσουμε στην Ελλάδα, με σκοπό την υπεύθυνη διάδοση γνώσεων που αφορούν τον καθένα τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Ομάδα Έργου της Innovatebiz