ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ “My name is Teacher”, “Innovatebiz” και “Ιnstitute of Management of Manmade and Natural Disasters P.N.C.P.C.M.”

Αγαπητοί φίλοι,

Μετά από μια μακρά πορεία τριών και πλέον δεκαετιών στους χώρους της Εκπαίδευσης, της Επιχειρηματικότητας και της Ασφάλειας, κατά την οποία η στήριξή σας υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχιση του έργου και τη σημερινή μορφή του, βρισκόμαστε -μετά και από πολλά σημαντικά βήματα την τελευταία τριετία- στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια ακόμα σημαντική συνεργασία.

Από την 15/12/2021 τα έργα μας 1) “My name is Teacher”, 2) Σχολείο Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project”, 3) Innovatebiz, 4) Institution-The Greek branch of Innovatebiz, 5) Σχολείο Διδακτικής της Ασφάλειας, (αποκαλούμενα στο εξής έργα ή Προγράμματα) συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (ΙΔΑΦΚ Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. / αποκαλούμενο στο εξής IΔΑΦΚ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ), με σκοπό να υποστηρίξουν από κοινού και να διευρύνουν τις κοινωφελείς δραστηριότητές τους, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό ή/και στις Ιδρυτικές Διακηρύξεις τους, αποβλέποντας σε κάθε περίπτωση στη διασφάλιση των συμφερόντων και της ευημερίας της κοινωνίας, της πολιτείας και του πολίτη.

Το IΔΑΦΚ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ είναι ένας φορέας αναγνωρισμένος από την Ελληνική Πολιτεία και απολαμβάνει της Έγκρισης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Γνωμοδότησης του ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Περιφέρειας Αττικής για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις Σχολικές Μονάδες του Εξωτερικού, οι οποίες του παρασχέθηκαν με επίσημα έγγραφα, αφού αξιολογήθηκαν οι δράσεις του και βεβαιώθηκε η κοινωφελής τους φιλοσοφία και πρακτική, αναγνωρισμένη μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντική και επιβεβλημένη, σε συνάρτηση με την εποχή, τις διεθνείς συγκυρίες και προκλήσεις και -συνακόλουθα- τις ανάγκες που απορρέουν από αυτές.

Τα έργα μας, δομημένα στη βάση της διάδοσης της γνώσης, όπως επανειλημμένα έχουμε διακηρύξει και διαρκώς πράττουμε, προσχωρούν σήμερα σε αυτή την τιμητική για εμάς συνεργασία με το Ινστιτούτο Καταστροφών μετά από διερεύνηση των κοινών μας επιδιώξεων, στόχων και προσδοκιών, αλλά και με δεδομένη την κοινή μας πεποίθηση ότι η γνώση και η παιδεία αποτελούν αναντίρρητα δυναμική επένδυση και ισχυρή παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον των κοινωνιών.

Με τη βεβαιότητα ότι διδακτικά αντικείμενα όπως η Πρόληψη, η Ασφάλεια, η Επιχειρηματικότητα, η Διαχείριση Κινδύνου σε όλο το εύρος της, η Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, και πολλά άλλα που περιγράφονται και απορρέουν από τις Ιδρυτικές Διακηρύξεις μας αποτελούν καίριο ζητούμενο στην εποχή μας, ανακοινώνουμε σήμερα τη συνεργασία αυτή και σας καλούμε να στηρίξετε τις δράσεις μας, ώστε η κοινή προσπάθεια όλων μας να μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον που θέλουμε για τα παιδιά μας!

Σας ευχαριστούμε!