Οδηγός σε ασθενοφόρο και ιδιαιτερότητες

Όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα άρθρα, ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του οχήματος και ιδιαίτερα των συστημάτων που διαθέτει.

Στην περίπτωση όμως του οδηγού ασθενοφόρου, ο οποίος είναι και διασώστης, τότε εκτός του οχήματος που πρέπει να φροντίζει να είναι πάντα καθαρό και απολυμασμένο, έχει την υποχρέωση να ελέγχει τον εξοπλισμό που διαθέτει το όχημα, ώστε να είναι πάντα λειτουργικός και έτοιμος προς χρήση.

  • Να ξέρει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα κάθε είδους διασωστικά που διαθέτει το όχημα και να είναι ικανός να βοηθήσει τον γιατρό σε ό,τι του ζητηθεί.
  • Πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, να μπορεί να κάνει αξιολόγηση των καταστάσεων και να λειτουργεί σωστά υπό πίεση.
  • Να εντοπίσει την καλύτερη δυνατή διαδρομή και να πλοηγηθεί με ασφάλεια στην κυκλοφορία, ώστε να φτάσει γρήγορα στον ασθενή και κατόπιν στο νοσοκομείο.
  • Κατά την μεταφορά αυτή οι οδηγητικές του ικανότητες πρέπει να είναι σε αρκετά ανεβασμένο επίπεδο, ώστε να μπορεί ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή να παρέχει την καλύτερη δυνατή μεταφορά.
  • Όπως και ανάλογα με το οδόστρωμα και τις καιρικές συνθήκες να μπορεί να προσαρμόζει την οδήγησή του, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό του.

Για την μεταφορά:

  • Αφού μεριμνήσει να ασφαλίσει το φορείο σωστά στην θέση του και να δεθεί ο ασθενής με τις ανάλογες ζώνες που διαθέτει ο κάθε κατασκευαστής …
  • Να ελέγχει και το πλήρωμα κατά πόσο έχουν καθίσει στις θέσεις τους και φοράνε τις ζώνες ασφαλείας.
  • Κατόπιν, ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης και αφού έχει συνεχόμενη επικοινωνία με τον χώρο πίσω όπου βρίσκεται ο ασθενής, να ενημερώνεται για την κατάστασή του, ώστε να γνωρίζει το πόσο γρήγορα πρέπει να κινηθεί για να φτάσει στο νοσοκομείο και εκεί να αναλάβουν το περιστατικό οι αρμόδιοι.
  • Πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά τις φωτεινές και ηχητικές συσκευές που διαθέτει το ασθενοφόρο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κίνησή του. Σημαντικό είναι να γνωρίζει -εκτός από τις δικές του ικανότητες- και τις δυνατότητες του οχήματος που διαθέτει.
  • Επίσης πρέπει να διαθέτει και επικοινωνιακές δεξιότητες και να συντονίζεται με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, ώστε να μεταδίδει σωστά πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς προκειμένου να έχει την κατάλληλη υποδοχή κατά την άφιξή του.

Συμπερασματικά, οι οδηγοί ασθενοφόρων διαδραματίζουν ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στην εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι δεν πρέπει να παραβιάζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας παρά μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ζωή του ασθενούς και αφού γίνεται σωστή χρήση των ηχητικών και φωτεινών προειδοποιήσεων.

Τέλος, να αναφέρω ότι για τα οχήματα μέχρι 3500 κιλά πρέπει οι οδηγοί να διαθέτουν άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’, ενώ για τα οχήματα πάνω από 3500 κιλά οι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας με Π.Ε.Ι. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται για την κείμενη νομοθεσία από τις ανάλογες σχολές που θα φοιτήσουν.