Σχολείο Διδακτικής της Ασφάλειας *

Η ταυτότητα του Σχολείου

Το Νοέμβριο του 2019, ακολουθώντας την πάγια τακτική μας να αναζητούμε στο Διαδίκτυο αξιόλογα και δημιουργικά έργα στα οποία προσφέρουμε τη στήριξή μας, οι ειδικοί συνεργάτες μας οι επιφορτισμένοι με την ευθύνη αυτή εντόπισαν στο YouTube το κανάλι του έργου Διδακτικής “My name is Teacher”. Με τη βοήθεια συνεργάτιδάς μας πανεπιστημιακού με καταγωγή από την Ελλάδα και ειδίκευση στη Διδακτική αξιολογήσαμε το έργο, το οποίο από την πρώτη στιγμή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μας για την πρωτότυπη προσέγγισή του. Μελετήσαμε επίσης την απήχησή του στα κοινωνικά δίκτυα και διαπιστώσαμε πως οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα ακολουθούν το έργο και εκφράζονται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο γι’ αυτό. Πραγματοποιήσαμε τέλος κάποιες επαφές στην Ελλάδα με συνεργάτη μας, ο οποίος μας επιβεβαίωσε τις παραπάνω εκτιμήσεις. Επικοινωνήσαμε άμεσα με το δημιουργό του έργου κ. Φώτη Παντόπουλο, του προτείναμε συνεργασία και τον Ιανουάριο του 2020 αναλάβαμε την υποστήριξη του έργου σε αγγλόφωνο περιβάλλον με την επωνυμία “Innovatebiz”.

Το ευρωπαϊκό έργο εκτείνει τις δραστηριότητές του σε τρεις πυλώνες, σύμφωνα με τους όρους της συνεργασίας, και έχει ως βάση το ισραηλινών καταβολών μοντέλο Διδακτικής του κ. Παντόπουλου με την επωνυμία “Pantopoulos Teaching Project”. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την ανάπτυξη μοντέλων Διδακτικής για εκπαιδευτικούς, για στελέχη επιχειρήσεων και στελέχη του χώρου της Ασφάλειας VIP. Ιδιαίτερα στο τελευταίο αυτό αντικείμενο, ο κ. Παντόπουλος έχει θητεύσει επί 17 έτη κατά την περίοδο 1990-2007 σε ισραηλινό περιβάλλον, όπου και έλαβε τη σχετική τεχνογνωσία επί της οποίας δομείται το έργο στο σύνολό του.

Μετά από σειρά εντυπωσιακών για το μέγεθος και την απήχησή τους δράσεων στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 ως τον Απρίλιο 2021, αποφασίσαμε να προτείνουμε στους συνεργάτες μας τη δημιουργία του ελληνικού τμήματος της Innovatebiz, με την επωνυμία “Institution, the Greek branch of Innovatebiz”. Μεταξύ των δράσεων αυτών ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη διαδικτυακή εκπομπή “ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα project, που αναφέρεται στο νευραλγικό τομέα της Ασφάλειας VIP, αλλά και της ασφάλειας και πρόληψης στην καθημερινή πράξη γενικότερα, το οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να υλοποιούμε χάρη στις γνώσεις, την εμπειρία και την ευγενική προσφορά τριών αξιόλογων ανθρώπων, άριστων επαγγελματιών και ικανότατων συνεργατών: των κ.κ. Γιαλιτάκη Μανώλη, Ματαλλιωτάκη Γιάννη και Παντόπουλου Φώτη.

Η μεγάλη επιτυχία της εκπομπής και η άριστη μεταξύ μας συνεργασία μας ωθεί σήμερα 20/5/2021 να προτείνουμε στους συνεργάτες μας εκπαιδευτές -έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου και ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση για ποιοτικά έργα εκπαίδευσης στον κρίσιμο τομέα της Ασφάλειας- να αναλάβουν την οργάνωση και λειτουργία του “Σχολείου Διδακτικής της Ασφάλειας” που αποφασίσαμε να συστήσουμε στην Ελλάδα, με σκοπό την υπεύθυνη διάδοση γνώσεων που αφορούν τον καθένα τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Ομάδα Έργου της Innovatebiz

Η φιλοσοφία μας

Η δημιουργία και λειτουργία μιας δομής τύπου “Σχολείου”, με τη συστηματικότητα που την χαρακτηρίζει, βρισκόταν πάντα στους στόχους του κ. Παντόπουλου, ο οποίος άλλωστε το έθεσε στις προτάσεις για τη συνεργασία μας. Αυτό συνάδει βέβαια και με τη δική μας φιλοσοφία, λόγος για τον οποίο στηρίζουμε και προωθούμε τέτοια εκπαιδευτικά έργα. Παρόμοιες δράσεις και δομές λειτουργούν σε πολλές χώρες, υποστηριζόμενες άμεσα ή έμμεσα από το κράτος, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και από ιδιώτες -όπως στη δική μας περίπτωση- που πιστεύουν στη διάδοση της γνώσης και θεωρούν ύψιστο καθήκον να βοηθούν τους δημιουργούς στην υλοποίηση των καινοτόμων έργων τους.

Το “Σχολείο Διδακτικής της Ασφάλειας” θεωρούμε ότι αποτελεί ένα τέτοιο καινοτόμο βήμα. Αν και το κύριο πεδίο των δραστηριοτήτων μας είναι η επιχειρηματικότητα, αποφασίσαμε να αναλαμβάνουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες επειδή αξιολογούμε τη γνώση ως καίριο εφόδιο για το μέλλον και τους δημιουργικούς ανθρώπους ως εγγύηση για τη διασφάλιση των ποιοτικών προδιαγραφών του μέλλοντος αυτού.

Για το λόγο αυτό προσφέρουμε διακριτικά στους συνεργάτες μας εκπαιδευτές μια τιμητική υποστηρικτική αιγίδα, χωρίς να παρεμβαίνουμε στις δικές τους επαγγελματικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Ο ρόλος μας είναι πάντα συμβουλευτικός και η όποια παρέμβασή μας εστιάζεται στη διευκόλυνση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων με την παροχή ενός ποιοτικού περιβάλλοντος διακίνησης ιδεών και τεχνογνωσίας, απαραίτητων ιδιαίτερα στην εποχή μας για έναν τόσο κρίσιμο, νευραλγικό και πολυεπίπεδο τομέα, όπως αυτός της Ασφάλειας.

Η συνεργασία μας με τρεις ικανότατους και διακεκριμένους στα αντικείμενά τους εκπαιδευτές, τους κ.κ. Γιαλιτάκη, Ματαλλιωτάκη και Παντόπουλο, επέβαλε να προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία του “Σχολείου Διδακτικής της Ασφάλειας”, προκειμένου να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά την παραπάνω φιλοσοφία και να προσφέρουμε σε αξιόλογους ανθρώπους τις δυνατότητες να μοιραστούν τις γνώσεις τους με κατάλληλες συνθήκες και τρόπους.

Τα διδακτικά αντικείμενα

Ενδεικτικά παρατίθενται κάποια από τα μαθήματα του Σχολείου, όπως αυτά εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία και τα γνωστικά αντικείμενα των εκπαιδευτών:

 • Προφίλ οδηγού
 • Εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος οχήματος για δολιοφθορές
 • Φαρμακείο οχήματος
 • Σχηματισμοί συνοδειών
 • Σωστή θέση οδήγησης
 • Αμυντική και επιθετική οδήγηση
 • Εξοπλισμός ασφαλείας οχήματος
 • Νομικό πλαίσιο – Κ. Ο. Κ.
 • Ανάλυση ρίσκου
 • Εκτίμηση κινδύνου
 • Χάραξη διαδρομής
 • Συνοδευτικές ομάδες
 • Tactical protection in close range
 • Tactical protection duty σε Σώματα Ασφαλείας
 • Self protection
 • Ομάδα Β΄
 • Αντισυμβατικές Σ.Ο.Α.
 • Roleplaying games στην υπηρεσία της Ασφάλειας
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Διαχείριση Δημόσιας Εικόνας

Οι εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές, που συγκαταλέγονται στους πλέον ειδικούς του αντικειμένου της Ασφάλειας στη χώρα μας, με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι γνωστοί από πλήθος σεμιναρίων και live εκπαιδεύσεων σε ιδιωτικό περιβάλλον αλλά και σε επίσημους φορείς.

——————

Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα των εκπαιδευτών -με αλφαβητική σειρά- και το γενικό θεματικό πεδίο/αντικείμενο του καθενός:

 • Γιαλιτάκης Μανώλης: Ιδιοκτήτης και Υπεύθυνος Εκπαιδευτής των Πρότυπων Σχολών Οδήγησης Ηρακλείου “i-drive” (https://www.i-drive.com.gr/) και της Σχολής “SDI VIP GM” (https://sdivipgm.gr/), που παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας και Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων. Διδάσκει το αντικείμενο “Εκπαίδευση οδηγών συνοδών σημαντικών προσώπων”.

 • Ματαλλιωτάκης Γιάννης: Ιδιοκτήτης και Υπεύθυνος Εκπαιδευτής της Σχολής “Extended Diamond VIP Academy” (https://vipacademy.gr/). Διδάσκει το αντικείμενο “Συνοδεία υψηλών προσώπων-Κρίσιμες πτυχές του close protection”.
 • Παντόπουλος Φώτης: Επικοινωνιολόγος – Σύμβουλος Ασφαλείας – Ερευνητής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Παν/μίου Θεσσαλίας – Εξωτερικός Διαλέκτης Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας (https://pantopoulos.gr/). Διδάσκει τα αντικείμενα “Επικοινωνιακή Διδακτική της Ασφάλειας” και “Εργασιακή συμπεριφορά και επικοινωνία μη ένστολων πεζών και εποχούμενων συνοδών ασφαλείας” κατά το ισραηλινό μοντέλο.

Η βεβαίωση παρακολούθησης του Σχολείου

* Αποποίηση ευθυνών

 • Απαλλακτική ρήτρα

Τα έργα “Innovatebiz”, “Institution, the Greek branch of Innovatebiz” και “Σχολείο Διδακτικής της Ασφάλειας” δηλώνουν υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου πως δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επαγγελματικές οντότητες ούτε εισπράττουν με οποιοδήποτε τρόπο χρήματα από εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ρόλος τους είναι και παραμένει καθαρά συμβουλευτικός. Οι εκπαιδευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις εκπαιδεύσεις που διοργανώνουν στο πλαίσιο των δικών τους επαγγελματικών δραστηριοτήτων και ευθύνονται στο ακέραιο για τις οικονομικές συναλλαγές έναντι οποιουδήποτε εκπαιδευόμενου και φυσικά της πολιτείας δια των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών.

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και τα έργα σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Innovatebiz και υπόκεινται στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή και η κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ηλεκτρονικές λήψεις και αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα σήματα εταιρειών που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των κατόχων τους.

Η διαδικτυακή εκπομπή “ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, που με υψηλό επαγγελματισμό σχεδίασαν και υλοποιούν οι συνεργάτες μας, αποτελεί καινοτόμο εγχείρημα στο χώρο των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για την πρώτη εκπομπή με θεματολογία από το χώρο της ασφάλειας και της πρόληψης και δικαιολογημένα προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού.

Δράσεις συνεργατών εκπαιδευτών

Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε τις δράσεις του Σχολείου μας! Αν χρειάζεστε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του έργου. Πάντα στη διάθεσή σας!

Η ομάδα των εκπαιδευτών

Mission

Innovatebiz was founded to highlight best business practices and inspire readers to think expansively, lead with purpose, and drive innovation and entrepreneurship.

Vision

Innovation is about creating something innovative: a new method, idea, product. This has always been our intention and today we are happy to share it with you!

Values